Káva je jako pradávná surovina opředena mnoha legendami. Dnes se můžeme jen dohadovat, jak byla opravdu objevena zázračná síla kávovníkových zrn s úžasnými povzbuzujícími účiny a jedinečnou chutí. Existují však příběhy o jejím objevení. Pojďte se s námi ponořit do legend, které se o kávě nejčastěji tradují.

KALDI A STÁDO KOZ
Nejznámější legendou o objevení kávy je ta o pasáčkovi koz Kaldim. Jednoho dne, jako bylo jeho živobytím, Kaldi vyvedl své stádo koz na vzdálenější pastviny jeho domoviny v Etiopii. Po delším putování se jeho stádo nakrmilo na zvláštních keřích, které byly obalené červenými lesklými plody. Celé stádo začalo kolem keřů tančit na zadních nohách a všechna Kaldiho zvířata byla jako znovuzrozená a plná života. Kaldi taktéž několik plodů okusil a sám pocítil nezvyklý příval energie. Kaldi pak natrhal několik větví s plody a utíkal se s objevem pochlubit do nejbližšího muslimského kláštera místnímu knězi. Popsal knězi ohromující účinek plodů a snažil se vysvětlit, jaké zázraky lze s plody dělat. Kněz však Kaldiho odmítl, sebral mu natrhané větve a naházel je i s plody do ohně. Po chvíli se chrámem linula jedinečná vůně. Pak už kněz nepochyboval a začal vyrábět ze zrn energizující nápoj, který se nám vyvinul do dnešní doby.

Tanto příběh byl poprvé zaznamenán v knize De Saluberrima potione Cahue seu Cafe nuncupata Discurscus, kterou sepsal Antoine Faustus Narion, profesor orientálních jazyků v Římě, v roce 1671.

KNĚZ A PTÁCI
Podobný příběh se váže k osobě súfijského kněze jménem Ghotul Akbar Noor Ud Din Abu Al-Hasan Al-Shadhili. Ten jednoho dne v zahradě chrámu pozoroval hejno ptáků, kteří po pozření plodů s červenou slupkou vykazovali nezvyklou aktivitu a „živost“. Ghotul sám plody ochutnal a pozoroval i sám na sobě nečekané účinky.

OMAR A VYHNANSTVÍ
Omar byl potomek šejka Abou´l Hasan Schadeliho. Omar byl ve městě Mocha slavný pro svou schopnost léčit neduhy pomocí motliteb. Jednoho dne však pro neshody s panovníkem, byl Omar poslán do vyhnanství do jeskyně v poušti poblíž Assabu. Omar objevil vedle jeskyně, kde byl zanechán bez potravy a vody, zvláštní keře s rudými plody se zrnky uvnitř. Nejprve zkusil zrnka jíst čerstvá, ale chuť byla velmi hořká. Zkusil tedy zrna upražit, po tomto procesu však byla tvrdá jak kámen. Zkusil je tedy rozdrtit a svařit z nich nápoj.

01Září
2020