Kolébkou kávy je východní Afrika, respektive Etiopie a její provincie Kaffa. Je prokázáno, že již v dávných dobách domorodí obyvatelé z této oblasti znali výjimečné účinky kávových zrn a žvýkali je pro povzbuzení těla a duše.

První historické prameny, které se zmiňují o kávě jako nápoji s výjimečnými účinky, jsou však datovány přibližně do roku 900 před Kristem a jsou spojeny s celou řadou mýtů a legend.

Ta nejznámější a nejrozšířenější hovoří o habešském pastevci koz, který si povšiml, když požila plody z neznámého zeleného keře se zajímavě červenými plody. Jeho zvědavost ho poté přiměla k tomu, že i on sám tyto kávové bobule ochutnal a překvapivě na sobě začal rovněž pozorovat podobné povzbuzující účinky. Se svými zkušenostmi se svěřil opatovi z nedalekého kláštera, který však údajně únavu zahánějící účinky rostliny považoval za ďáblovo dílo a zrna vhodil do ohně. Neobyčejné aroma ho však přimělo přece jen z bobulí uvařit odvar. Ten pak mniši konzumovali jako speciální nápoj, který jim pomáhal překonávat únavu při dlouhých nočních meditacích. že se jeho zvířata stala čipernějšími,

Jiná, rovněž velmi rozšířená legenda ze 13. století vypráví o knězi a lékaři z Jemenu, který byl vyhnán z Mekky. Na své pouti Arabským poloostrovem si uvařil odvar z kávy a byl překvapen jeho účinkem. Jako lékař využil stimulujících vlastností kávy a nápoj pak podával i nemocným.

Káva se začala hojněji pěstovat a šířit po světě až na přelomu 15. a 16. století z dnešního Jemenu, tehdejší Arábie. Do té doby tajemství kávy Arabové úspěšně tajili, a to až do počátku 16. století, kdy vojenská výprava přivezla tureckou kávu z Egypta do Cařihradu (v roce 1517). Odtud se zvyk pití kávy postupně rozšířil i do ostatních evropských zemí. Zřejmě nejúspěšnějšími šiřiteli byli Holanďané, kteří zakládali kávové plantáže v Asii – na ostrově Cejlon, v Indii a na Jávě. Naopak Francouzi přivezli kávu přes Antlantik do Mexika, Brazílie a dále i do Austrálie. V oblastech Jižní Ameriky se pěstování kávy natolik ujalo a rozšířilo, že se tyto země staly světovými kávovými velmocemi.

29Červen
2020